Een user toevoegen

In dit artikel leert u een nieuwe user toe te voegen. Hiermee kunt u gewone deelnemers toevoegen, maar ook bijvoorbeeld sprekers van uw event.

Ga naar de pagina met het overzicht van de users.

Overzicht users

  1. Log in het beheerpaneel.
  2. Ga met uw muis over het kopje “Participants” en klik “Users” aan.

Een user toevoegen

In het overzicht kunt u nieuwe users toevoegen.
  1. Klik op de knop “+ New user item”.
  2. Hier vindt u een scherm met invoervelden. Deze velden zijn niet verplicht in te vullen, dus u heeft de vrijheid om ze zo veel, of zo weinig te gebruiken als u wilt.
  3. Klik op de knop “Save changes” beneden aan de pagina om op te slaan.
   
Naam invoerveld Beschrijving
Activation code De activatiecode die ingevuld moet worden bij het inloggen. Dit kunt u over het algemeen leeg laten, omdat deze code automatisch gegenereerd wordt.
Is the code open for registration? Geeft aan of de code al gebruikt is bij het registreren of niet.
Privacy Setting Instelling voor de weergave van het account voor andere gebruikers. Dit kan compleet afgeschermd zijn (hidden) alleen de naam (name only) compleet zichtbaar (public) of uw eigen instelling (costum).
Voornaam De voornaam van de user.
Infix name Het tussenvoegsel van de user.
Achternaam De achternaam van de user.
E-mail De E-mail van de user.
Type De machtigingen van de user. Wanneer u een admin- of hosttype aangeeft krijgt deze user meer rechten en toegang tot het beheerpaneel.
Profile Image Profiel afbeelding van de user.
Birthday Verjaardag van de user.
Geslacht Geslacht van de user.
Company name Het bedrijf waar de gebruiker in functie is.
Company role De functie binnen het bedrijf van de gebruiker.
Telefoonnummer Het telefoonnummer van de user.
Description Een beschrijving van de user die terug te vinden is op zijn of haar profiel.
Linkedin Profiel Het Linkedin profiel van de user.
Tags Hier kunt u uw zelfgemaakte tags (via Settings->App Settings->Tags) toevoegen aan de user.
Personal Program Hier kunt u programma-items toevoegen die in het persoonlijke schema te komen staan van de user.
Companies associated with this user Hier kunt u bedrijf-items aan de user toevoegen die u heeft gemaakt (via Participants->Companies).