Een user toevoegen aan een programmasessie

In dit artikel leert u om een gebruiker toe te voegen aan een sessie, zodat deze sessie in hun personal program verschijnt.

De gebruiker aanpassen

Pas de gebruiker aan.
  1. In het adminpaneel, navigeer naar ‘Content’ -> ‘Users’
  2. Zoek de persoon op die u wilt aanpassen
  3. Klik op het gele ‘aanpas’ knopje naast de naam van de gewenste gebruiker

Een programma toevoegen

De optie Personal Program.
  1. In het aanpasscherm van de gewenste gebruiker, navigeer naar de optie “Personal Program” of “Persoonlijk Programma”
  2. Zoek naar de sessie die u wilt toevoegen aan de gebruiker.
  3. De naam van de sessie verschijnt nu onder de zoekbalk. Klik op “Add” om deze toe te voegen.
  4. Voeg zo veel sessies toe als u zelf wenst.
  5. Scroll helemaal naar de onderkant van de pagina en klik op “Save Changes” of “Wijzigingen Opslaan”